24K Glow

BLTF0874SSRP

ชาร์มเงินชุบทองคำขาว เจ้าแม่กวนอิม

ขนาดแนะนำ
Select Color (เลือกสีสร้อยข้อมือ)
Black Leather Braided Strap
Red Stainless Steel Braided Strap
Baby Blue Leather Braided Strap
Pink Leather Braided Strap
Select Length (เลือกความยาวสร้อยข้อมือ)

เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ ที่มีคนนับถือกันมาก พระโพธิสัตว์กวนอิม แสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาดังเช่น  ความรักของมารดาที่มีต่อบุตร ซี่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากข้อขัดแย้ง  ช่วยให้คนพ้นทุกข์ ขอให้จิตใจเคารพบูชาอย่างซื่อตรง พร้องท่องชื่อท่านจะได้รับความคุ้มครองให้เป็นสุข  หากต้องการขอบุตรให้บูชากวนอิมส่งบุตร  การกราบไหว้บูชากวนอิม ด้วยเชื่อกันว่าด้วยพระญาณบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิม จะคุ้มครองปกป้องรักษา และให้ประสบความสำเสร็จในทุกประการ 

อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวง  สมหวังในสิ่งที่ตนเองพึ่งปรารถนา แต่ไม่ว่าจะแสดงภาพแห่งเจ้าแม่กวนอินในลักษณะใด พระองค์ก็ยังทรงเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา ที่ประทับอยู่กลางใจของผู้ศรัทธาจนถึงปัจจุบัน

* ชาร์มแต่ละอันมาพร้อมกับสร้อยข้อมือฟรี มิกซ์แอนด์แมตช์ สี วัสดุ และขนาดสำหรับสร้อยข้อมือชาร์มของคุณเอง คลิกที่คู่มือการเลือกขนาดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัดขนาดของข้อมือและวัสดุของสร้อยข้อมือต่างๆ

ติดต่อกัน

ฝากข้อความ

โปรดส่งข้อความถึงเราโดยใช้แบบฟอร์มทางด้านขวา หรือ กดปุ่ม “Message Us” ที่ด้านมุมขวาล่างของเว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อและแชทกับเราโดยตรงบน Facebook Messenger