24K Glow

BLTF0866G-1

ชาร์มทอง เจ้าแม่ทับทิม (เทพเจ้าจีน)

ขนาดแนะนำ
Select Color (เลือกสีสร้อยข้อมือ)
Black Leather Braided Strap
Red Stainless Steel Braided Strap
Baby Blue Leather Braided Strap
Pink Leather Braided Strap
Purple Violet Stainless Steel Braided Strap
Green Blue Stainless Steel Braided Strap
Bronze Leather Braided Strap
Select Length (เลือกความยาวสร้อยข้อมือ)

คนจีนมีความเชื่อว่าจะคอยให้ความคุ้มครอง ปกป้องให้พ้นภัยอันตรายและนำพาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีความเป็นอยู่ดี มีความร่ำรวย เจริญในหน้าที่การงาน มากขึ้น  มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง และเป็นเทพที่คุ้มครองผู้เดินทาง ทางเรือ

* ชาร์มแต่ละอันมาพร้อมกับสร้อยข้อมือฟรี มิกซ์แอนด์แมตช์ สี วัสดุ และขนาดสำหรับสร้อยข้อมือชาร์มของคุณเอง คลิกที่คู่มือการเลือกขนาดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัดขนาดของข้อมือและวัสดุของสร้อยข้อมือต่างๆ

ติดต่อกัน

ฝากข้อความ

โปรดส่งข้อความถึงเราโดยใช้แบบฟอร์มทางด้านขวา หรือ กดปุ่ม “Message Us” ที่ด้านมุมขวาล่างของเว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อและแชทกับเราโดยตรงบน Facebook Messenger